Robotics
Smart
Solutions
.

Robotics Smart Solutions Sp. z o.o.
Automatyzacja procesów w firmie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym.

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robotics Smart Solutions Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (50-304), przy ul. Słonimskiego 6 (dalej RSS).”

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez RSS w celach udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Po udzieleniu odrębnej zgody Pani/ Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w szczególności przesyłania informacji i ofert handlowych oraz innych materiałów promocyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

RSS będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz RSS. Podmiot, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO.
RSS będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż przez czas niezbędny do realizacji odpowiedzi na przekazaną za pośrednictwem formularza kontaktowego korespondencję.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, na podstawie udzielonej zgody, będzie realizowane do czasu jej cofnięcia.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
  • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 

Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (w skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Inspektor Ochrony Danych: E-mail: k.kaluza@rpa- robotics.pl

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas email
poprzez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy

Kilka słów o nas

Robotics Smart Solutions jest polską spółką ekspercką zajmującą się automatyzacją procesów biznesowych. Działając w środowisku UiPath doradzamy, projektujemy i wdrażamy rozwiązania klasy Robotic Process Automation. Jesteśmy dostawcą narzędzi RPA, a także partnerem biznesowym – wspieramy organizacje w generowaniu nowych źródeł zysku. Dla naszych Klientów szukamy optymalnych rozwiązań i urzeczywistniamy marzenia o nowoczesnej technologi w biznesie. Robotics Smart Solutions działa w oparciu o metodologię Lean Management oraz koncepcję procesową optymalizując czas pracy, eliminując błędy i redukując koszty pracy, by pomóc organizacjom osiągać jeszcze większe sukcesy.

Dlaczego my?

Konferencja – Spotkanie z robotem czyli technologia RPA w biurze

26 października 2018 r., Wrocław
Hotel Campanile Wrocław Centrum, ul. Ślężna 26-28
Dowiedz się wiecej…